Hydroelektrownia „Fiumenero”

Znajdująca się w Gminie Valbondione (BG) hydroelektrownia została wybudowana w 1991 roku i wykorzystuje wody strumienia Fiumenero; spad użyteczny wynosi tu 167,5 m. W trakcie modernizacji przeprowadzonej w 2012 roku zainstalowano dwa turbozespoły z turbinami typu Pelton o osi pionowej o mocy całkowitej wynoszącej 2000 kW, które zapewniają średnią roczną produkcję na poziomie 6,5 miliona kWh.