Certyfikaty


Wszystkie jednostki organizacyjne spółki Poliplast uzyskały certyfikat systemu zarządzania jakością według normy UNI EN ISO 9001:2015. Ponadto, jednostka organizacyjna mieszcząca się przy Via Preda 10 uzyskała certyfikat systemu zarządzania środowiskowego wg UNI EN ISO 14001:2015.

Marka „Drugie życie tworzyw sztucznych” to system certyfikacji produktów środowiskowych dedykowany materiałom i wyrobom produkowanym z waloryzacji odpadów z tworzyw sztucznych, pierwsza włoska i europejska marka, w której wprowadzono pojęcia „jakości” i „identyfikowalności” materiałów pochodzących z recyklingu. z normą UNI EN ISO 14021 i Zielone zamówienia publiczne 203/2003.

 

PSV MixEco: w przypadku materiałów i produktów otrzymanych z mieszanin materiałów pochodzących z selektywnej zbiórki i / lub z odpadów przemysłowych, które nie naruszają zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu co najmniej 30%.

Spółka Poliplast S.p.a. jest jednym z założycieli Consorzio Autonomo Riciclo Plastica Italia (Niezależne Konsorcjum ds. Recyklingu Plastiku we Włoszech; CARPI). Jest to Konsorcjum prawa prywatnego utworzone we Włoszech przez przedsiębiorstwa tworzące łańcuch w procesie odzyskiwania plastiku.

 

Konsorcjum powstało w sierpniu 2007 roku i w ciągu zaledwie kilku lat stało się punktem odniesienia w zakresie gromadzenia, selekcji, recyklingu/ odzysku plastikowych odpadów, w tym również procesu ich przetwarzania w nowy wyrób.

 

Nie byłoby to możliwe bez ogromnego wkładu ze strony pana Federico Lanfranchi, założyciela spółki Poliplast S.p.a. i obecnego

 

członka zarządu samego Konsorcjum.

Stowarzyszenia


IT-RO

Stowarzyszenie IT-RO Italia Rotazionale powstało w listopadzie 2013 roku na fundamentach współpracy przedsiębiorstw zajmujących się formowaniem rotacyjnym.

Osoby zajmujące się formowaniem, dostawcy maszyn, sprzętu, surowców i akcesoriów oraz konsultanci ds. formowania rotacyjnego podjęli decyzję o utworzeniu stowarzyszenia zrzeszającego osoby powiązane z omawianą technologią oraz stanowiącego punkt odniesienia dla jej promocji i rozwoju.

ARM – CE

Stowarzyszenie ds. formowania rotacyjnego Europy Centralnej (L’Associazione stampaggio rotazionale Europa centrale) reprezentuje około 70 przedsiębiorstw będących producentami i wykonawcami powiązanymi z omawianym sektorem.

 

Aktywni dostawcy reprezentują zatem interesy branży formowania rotacyjnego w krajach niemieckojęzycznych.

NORDIC ARM

Nordic Association of Rotational Moulders zostało założone w 2007 roku przez niewielką grupę entuzjastów zajmujących się formowaniem rotacyjnym. Nordic Association of

Rotational Moulders (Nordic ARM) zostało utworzone, aby stworzyć forum, na łamach którego producenci, dostawcy, konsultanci i inni pracownicy branży formowania rotacyjnego pochodzący z Islandii, Danii, Norwegii, Szwecji i Finlandii mogliby się spotykać celem wymiany informacji, promowania rynku rotomouldingu i zachęcania do znajdowania nowych zastosowań dla wyrobów powstających w toku formowania rotacyjnego.

AFR

AFR, stowarzyszenie utworzone w myśl ustawy nr 1901, jednoczy osoby zajmujące się formowaniem, dostawców materiałów, akcesoriów i surowców, przedsiębiorstwa inżynieryjno-projektowe oraz ośrodki kształcenia.

 

Do jego głównych celów należy zwiększanie świadomości z zakresu procesu formowania rotacyjnego oraz identyfikacja i promocja nowych sektorów rynku francuskojęzycznego. AFR jest członkiem ARMO, światowej sieci stowarzyszeń prowadzących działalność w sektorze formowania rotacyjnego. W ramach sieci AFR wspiera swoich członków w zakresie rozwoju technicznego formowania rotacyjnego i pomaga im wykorzystywać nowe szanse pojawiające się na rynku.

 

Rolą naszego stowarzyszenia jest

 

reprezentowanie i

promowanie branży formowania rotacyjnego we francuskojęzycznej części świata, z pomocą naszych członków i za sprawą ich doświadczenia oraz innowacyjnych pomysłów.

EcoVadis

EcoVadis jest najbardziej zaufanym na świecie dostawcą ocen zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, narzędzi służących pogłębianiu informacji i zwiększaniu wydajności współpracy dla globalnych łańcuchów dostaw.