Hydroelektrownia „Mulino”

Znajdująca się w Gminie Cavallermaggiore (CN) hydroelektrownia została wybudowana w 2010 roku i wykorzystuje wody strumienia Maira. Spad użyteczny wynosi w tym wypadku 5,46 m. Zainstalowano tu turbozespół typu Kaplan o osi pionowej i mocy całkowitej wynoszącej 650 kW, zapewniający średnią roczną produkcję na poziomie 2,5 miliona kWh.