Poniżej opisane zostały sposoby zarządzania stroną internetową spółki Poliplast S.p.A. w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych użytkowników, którzy ją przeglądają. Polityka prywatności jest przedstawiana w myśl artykułów 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 679/2016 osobom, które korzystają z usług sieciowych spółki Poliplast.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest spółka Poliplast S.p.A. z siedzibą główną i miejscem prowadzenia działalności przy Via Carrali 8 – 24020 Casnigo (BG – prowincja Bergamo), WŁOCHY.

MIEJSCE PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzanie danych osobowych powiązanych z usługami sieciowymi niniejszej strony internetowej odbywa się we wspomnianej wyżej siedzibie. Dane osobowe udostępniane przez użytkowników są wykorzystywane jedynie w celu wykonywania usługi i wymaganych świadczeń.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

  1. Dane przeglądania

Systemy informatyczne i standardowe oprogramowanie wykorzystywane do obsługi niniejszej strony internetowej pozyskują w toku swojego normalnego działania niektóre dane osobowe, których przekazywanie jest powiązane w sposób dorozumiany z korzystaniem z sieci internetowej. Są to informacje, które nie są gromadzone w celu powiązania ich ze zidentyfikowanymi osobami zainteresowanymi, ale które, ze względu na swój charakter, mogłyby umożliwić identyfikację użytkowników poprzez odpowiednie przetwarzanie i powiązanie z danymi przechowywanymi przez osoby trzecie. Ta kategoria danych obejmuje

„adresy IP” lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników łączących się z witryną, adresy w zapisie URI (Uniform Resource Identifier) ​​żądanych zasobów, czasy żądania, metodę przesyłania żądania do

serwera WWW, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi udzielonej przez serwer WWW (powodzenie, błąd itp.) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem komputerowym użytkownika. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych dotyczących korzystania ze strony internetowej oraz sprawdzenia poprawności jej działania. Należy zaznaczyć, że dane te mogą posłużyć do ustalenia odpowiedzialności w przypadku przestępstw komputerowych popełnionych ze szkodą dla strony internetowej firmy Poliplast S.p.A. W każdym przypadku dane przeglądania są przechowywane przez okres 24 miesięcy od momentu ich zgromadzenia.

2.Dane udostępnione dobrowolnie przez użytkownika.

Wnioski użytkowników o zarejestrowanie w Poliplast Workspace (przy użyciu funkcjonalności Logowania na Stronie Głównej) wiążą się z pozyskiwaniem przez Poliplast danych osobowych użytkownika takich jak imię, nazwisko czy adres e-mail. Dalsze szczegóły przedstawiono użytkownikom bezpośrednio na stronie logowania.

3. Pliki cookie

Pliki cookie to fragmenty kodu instalowane w przeglądarce, które pomagają właścicielowi serwisu w świadczeniu określonych typów usług (np. czynności niezbędnych do funkcjonowania serwisu, czynności związanych z zapisywaniem preferencji).  Do niektórych celów, dla których instalowane są pliki cookie, może być wymagana zgoda użytkownika. Poliplast S.p.a. wykorzystuje techniczne pliki cookie mające na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, bez których jej przeglądanie nie byłoby tak sprawne. Aby stale udoskonalać naszą stronę i sprawdzić, które z jej części lub elementów są najbardziej cenione przez użytkowników, używamy również, jako narzędzia do anonimowej i zbiorczej analizy, zewnętrznego pliku cookie, czyli Google Analytics. Ten plik cookie nie stanowi naszej własności; aby uzyskać więcej szczegółów na jego temat, można zapoznać się z informacjami udostępnionymi przez Google pod następującym adresem: http://www.google.it/policies/privacy/partners/. Jeśli nie zgadzacie się Państwo na to, aby narzędzie Google Analytics wykorzystywało w jakikolwiek sposób zgromadzone dane, możecie:

  • skorzystać z anonimowego przeglądania (opcja Do Not Track) w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób włączyć tę opcję w największych wyszukiwarkach, należy kliknąć na ikonkę używanej przeglądarki: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari firmy Apple.
  • dezaktywować Google Analytics, instalując na przeglądarce dodatek służący do wyłączenia narzędzia. Kliknij, aby pobrać. Nie wykorzystujemy plików cookie służących do profilowania.

METODY PRZETWARZANIA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Dane osobowe są przetwarzane za pomocą narzędzi zautomatyzowanych i ręcznych, wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których zostały one zgromadzone. Podejmowane są szczególne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie danych, nielegalnemu lub nieprawidłowemu wykorzystaniu oraz nieuprawnionemu dostępowi, zgodnie z art. 32 RODO. Spółka Poliplast S.p.A. nie wykorzystuje swojej strony internetowej, aby świadomie pozyskiwać dane od osób poniżej 18 roku życia.

PRAWA OSÓB ZAINTERESOWANYCH

Podmiotom, do których odnoszą się dane osobowe przetwarzane przez spółkę Poliplast, przysługuje, zgodnie z art. 15 i następnymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 679/2016, prawo uzyskania w dowolnej chwili informacji na temat tego, jakie dane osobowe posiada spółka Poliplast S.p.A. oraz w jaki sposób są one wykorzystywane (prawo dostępu), a także prawo do ich aktualizacji, poprawienia lub, jeśli istnieje uzasadniony interes, uzupełnienia, a także usunięcia, przekształcenia w anonimową formę lub ograniczenia; ponadto podmioty te mogą w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych, jeśli takowa zgoda została wydana.

Wnioski, o których mowa powyżej, należy kierować na adres:

Poliplast S.p.A.

Via Carrali, 8 – 24020 Casnigo (BG) WŁOCHY.

Lub przesyłać w wiadomości e-mail na adres:

privacy@poliplastspa.com.