Energia odnawialna


Ochrona środowiska naturalnego ma dla firmy ogromną wartość, dlatego też wiele lat temu podjęła ona decyzję, aby zainwestować w produkcję energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii za pomocą elektrowni wodnych. Obecnie liczba wzniesionych elektrowni wynosi 8, a praca każdej z nich odbywa się w zgodzie z otaczającym ją środowiskiem i nie wywiera na nie żadnego wpływu. Korzyści, jakie płyną z działalności Poliplast S.p.a. prowadzonej w sektorze energetycznym, można łatwo przedstawić za pomocą liczb: to 41 000 000 kW rocznie odpowiadające 22 000 ton dwutlenku węgla, który nie został uwolniony do środowiska.

10

Impianti Idroelettrici

3

Impianti Fotovoltaici

23.4

Mw di potenza Installata

60

Mln kw energia prodotta all'anno

42

Milioni di kg CO2 non immessa nell'ambiente

8

Elektrownie wodne

41 Mln Kw

Energia wyprodukowana w ciągu roku

22 tys. ton

CO2 nieuwolniony do środowiska

Nasze Elektrownie Wodne


Hydroelektrownia „Gosalda”

Znajdująca się w Gminie Gosaldo (BL) hydroelektrownia stanowi niedawno wybudowany obiekt, który został podłączony do Enel w grudniu 2012 roku, a do pracy wykorzystuje wody strumieni Gosaldo i Nagher. Spad użyteczny wynosi w tym wypadku  502,5 m. Dwa turbozespoły z bliźniaczymi turbinami typu Pelton o osi pionowej mają całkowitą moc wynoszącą 2250 kW i zapewniają średnią roczną produkcję na poziomie 7 milionów kWh.

Hydroelektrownia „Abetone Cutigliano”

Znajdująca się w Gminie Abetone Cutigliano (PT) hydroelektrownia została wybudowana w 2004 roku i wykorzystuje wody strumienia Lima; spad użyteczny wynosi tu 45 m. Dwa turbozespoły z turbinami typu Francis o osi poziomej mają całkowitą moc wynoszącą 2900 kW i zapewniają średnią roczną produkcję na poziomie 6,5 miliona kWh.

Hydroelektrownia „Grabiasca”

Znajdująca się w Gminie Gandellino (BG) hydroelektrownia została wybudowana w 2006 roku i wykorzystuje wody strumienia Grabiasca; spad użyteczny wynosi tu 324,5 m. Dwa turbozespoły z turbinami typu Pelton o osi pionowej mają całkowitą moc wynoszącą 2000 kW i zapewniają średnią roczną produkcję na poziomie 7,5 miliona kWh.

Hydroelektrownia „Fiumenero”

Znajdująca się w Gminie Valbondione (BG) hydroelektrownia została wybudowana w 1991 roku i wykorzystuje wody strumienia Fiumenero; spad użyteczny wynosi tu 167,5 m. W trakcie modernizacji przeprowadzonej w 2012 roku zainstalowano dwa turbozespoły z turbinami typu Pelton o osi pionowej o mocy całkowitej wynoszącej 2000 kW, które zapewniają średnią roczną produkcję na poziomie 6,5 miliona kWh.

Hydroelektrownia „Bagnola”

Znajdująca się w Gminie Varallo Sesia (VC) hydroelektrownia została wybudowana w 1998 roku i wykorzystuje wody strumienia Bagnola. Spad użyteczny wynosi w tym wypadku 80 m. W trakcie modernizacji przeprowadzonej w 2005 roku zainstalowano dwa turbozespoły: jeden typu Pelton o osi pionowej, a drugi typu Francis o osi pionowej, których moc całkowita wynosi 1100 kW, a średnia roczna produkcja utrzymuje się na poziomie 4 milionów kWh.

Hydroelektrownia „Mulino”

Znajdująca się w Gminie Cavallermaggiore (CN) hydroelektrownia została wybudowana w 2010 roku i wykorzystuje wody strumienia Maira. Spad użyteczny wynosi w tym wypadku 5,46 m. Zainstalowano tu turbozespół typu Kaplan o osi pionowej i mocy całkowitej wynoszącej 650 kW, zapewniający średnią roczną produkcję na poziomie 2,5 miliona kWh.

Hydroelektrownia „Romna”

Znajdująca się w Gminie Casnigo (BG) hydroelektrownia została wybudowana w 2018 roku i wykorzystuje wody strumienia Romna. Spad

użyteczny wynosi w tym wypadku 6,25 m. Zainstalowano tu turbozespół typu Kaplan o osi pionowej i mocy całkowitej wynoszącej 94 kW, zapewniający średnią roczną produkcję na poziomie 0,4 miliona kWh.

Hydroelektrownia „Molièrès”

Znajdująca się w Gminie Cesana Torinese (TO) hydroelektrownia znajduje się obecnie na etapie budowy i powinna zostać podłączona w lipcu 2020 roku. Wykorzystuje wody strumienia Dora Riparia. Spad użyteczny wynosi w tym wypadku 58,8 m. Dwa turbozespoły z dwoma turbinami typu Francis o osi pionowej mają moc całkowitą wynoszącą 1600 kW i zapewniają średnią roczną produkcję na poziomie 6,5 milionów kWh. Ponadto, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z władzami Gminy Cesana Torinese, zainstalowane zostaną dwa punkty ładowania samochodów osobowych (łącznie 80 kWh).

X